Statkraft og Norfund styrker samarbeidet

Statkraft og Norfund styrker internasjonalt samarbeid innen fornybar energi.

Christian Rynning-Tønnesen. Foto: Scanpix
Energi

Statkraft og Norfund har ifølge en pressemelding signert en endelig avtale om å restrukturere og forlenge samarbeidet innen fornybar energi. Hensikten er å styrke satsingen i attraktive, fremvoksende markeder, der både behovet for miljøvennlig energi og potensialet for å utvikle vannkraft er stort.I mer enn ti år har Statkraft og Norfund samarbeidet for å bygge ut fornybar energi globalt gjennom selskapet SN Power. Avtalen som nå er inngått tar samarbeidet inn i neste fase. Formålet er å utvikle et ledende internasjonalt vannkraftmiljø som bidrar til utviklingen av fornybarsamfunnet gjennom lønnsomme investeringer.Hovedelementene i den nye strukturen og samarbeidet er at:• SN Powers eksisterende portefølje i Sør-Asia og Sør-Amerika samles og blir operasjonelt integrert med Statkrafts øvrige portefølje. Statkrafts eierandel økes fra 60 til 67 prosent i denne delen av porteføljen, mens Norfunds andel reduseres fra 40 til 33 prosent. Norfund har som intensjon over tid å redusere eierandelen ytterligere.• Et nytt selskap kalt SN Power etableres, med geografisk fokus på Sørøst-Asia, Afrika og Mellom- Amerika. Initielt vil Statkraft og Norfund eie SN Power med 50 prosent hver. Afrika og Mellom-Amerika dekkes gjennom Agua Imara, hvor BKK og TrønderEnergi er minoritetseiere. Statkraft og Norfunds intensjon er å redusere eierskapet i SN Power til cirka 40 prosent hver og i løpet av en 1-2 års periode invitere finansielle investorer inn i selskapet. I den sammenheng vil også BKK og TrønderEnergi bli invitert inn som eiere i SN Power.• En egen utbyggingsenhet etableres i Statkrafts forretningsområde Internasjonal vannkraft. Utbyggingsenheten skal være en foretrukket leverandør av utbyggingstjenester til alle internasjonale vannkraftprosjekter i Statkraft og SN Power.Avtalen terminerer samtidig Norfunds nåværende opsjon til å selge sine aksjer i SN Power til Statkraft i 2014 og 2015, og erstattes av et revidert put/call-opsjonsprogram for de to selskapene for perioden 2017 - 2023.- Statkrafts ambisjon er å styrke posisjonen som et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft. Avtalen med Norfund vil ytterligere styrke vår industrielle rolle og utnytte vannkraftkompetansen i konsernet enda bedre, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft, i meldingen.- Gjennom denne avtalen videreføres det langsiktige strategiske samarbeidet mellom Norfund og Statkraft, BKK og TrønderEnergi for utvikling av vannkraftressurser i utviklingsland. Den nye plattformen for samarbeid vil gi en oppskalering av vår felles innsats, som er viktig både i den globale kampen mot klimaendringer og for fattigdomsreduksjon, sier administrerende direktør Kjell Roland i Norfund.

Nyheter
Næringsliv