Statoil drøyer Johan Sverdrup-avgjørelse

Statoil ASA og partnerne i Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen drøyer avgjørelse rundt konseptvalg. Investeringene kommer på over 100 milliarder.

Foto: Anette Westgard/Statoil. Hentet fra Det norskes hjemmesider.
Energi

Statoil ASA og partnerne i Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen fortsetter arbeidet med å evaluere og optimalisere utbyggingskonseptet. Endelig beslutning av konseptvalg skal tas tidlig i 2014.Det fremgår av en børsmelding fredag morgen.Samtidig jobber partnerskapet for å tildele en kontrakt for forprosjektering (front-end engineering and design - FEED).- Det handler om å få de siste avklaringene på plass og gi anledning til en god behandling i de enkelte selskapene. Samtidig er det enighet i partnerskapet om å tildele kontrakt for forprosjektering snarest mulig slik at vi opprettholder fremdriften, sier Øivind Reinertsen, direktør for Johan Sverdrup-feltet.Planen er å få behandlet Plan for utbygging og drift (PUD) i Stortingets vårsesjon 2015. Produksjonsstart er estimert til slutten av 2019.Ressursestimatet for hele feltet er mellom 1,8 og 2,9 milliarder fat oljeekvivalenter.Det norskes forståelse av operatørens investeringsestimat, basert på siste anslag, indikerer mellom 100 og 130 milliarder kroner i totale investeringer for første fase av feltutbyggingen, inklusive "contingencies" og buffer for fremtidig prisstigning, opplyser Det norske.Dette er et tidlig estimat som det knytter seg usikkerhet til og som også vil kunne bli påvirket av endelig konseptvalg som skal tas tidlig i 2014.

Nyheter
Børs