BW Offshore har utstedt et senior usikret obligasjonslån på 750 millioner kroner, med forfall i mars 2019.Det går frem av en børsmelding torsdag.Oppgjørsdato er ventet å bli 11. mars 2014.Provenyet skal gå til generelle selskapsformål.DNB Markets, Nordea Markets, SEB og Swedbank har vært tilretteleggere.