Kutter Seadrill-aksjen til "selg"

DNB Markets tar kursmålet på Seadrill ned og endrer anbefalingen til Selg.

Jackup-rigg. Foto: Seadrill/Finansavisen

DNB Markets tar kursmålet på Seadrill ned fra 220 til 200 kroner pr aksje og endrer anbefalingen fra Hold til Selg."I et klima med fallende rater og investorenes vedvarende bekymring for markedsutsiktene fortsetter diskusjonene rundt hvorvidt Seadrill bør verdsettes basert på direkteavkastning i form av løpende utbytte. I et scenario med fortsatt verdsettelse basert på direkteavkastning ser vi et kursnivå på 200-240 kroner pr aksje, mens vi i et scenario basert på estimert underliggende verdi (NAV) og estimert diskontert kontantstrøm (DCF) ser et kursnivå på 140-160 pr aksje", skriver meglerhuset.Utfordringen for investorene er imidlertid at DNB Markets samtidig venter at Seadrill vil være en relativ vinner innenfor riggsektoren i tiden fremover.