Petoro genererte 133 oljemilliarder for staten

Forvalteren av den norske stats olje og gass tjente mindre i 2013 enn i 2012.

Grethe Kristin Moen - Foto - Petoro

Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) melder om et resultat etter finansposter på 132,8 milliarder kroner 2013, mot 150 milliarder kroner året før.Reduksjonen over året var dermed på 11 prosent.Driftsinntektene beløp seg til 194,3 milliarder kroner, sammenlignet med 213,9 milliarder kroner i 2012.Netto kontantstrøm til staten endte på 124,8 milliarder kroner, mot 146,9 milliarder kroner i året før.Petoros årsberetning viser en olje- og gassproduksjon på 1,034 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2013, om lag ni prosent lavere enn produksjonen for 2012.Gass hoverårsak til nedgang At resultatet ble svekket over året skyldes i hovedsak reduserte driftsinntekter fra salg av gass på 16 milliarder kroner som følge av 13 prosent lavere gassalg til to prosent lavere gasspriser sammenlignet med rekordåret 2012, skriver Petoro.Totale driftkostnader var derimot på linje med året før.Totale investeringer endte på 35,4 milliarder kroner.Årsberetningen her. Presentasjonen her.Følg HegnarOnline på Facebook her!