Songa Offshore melder at reparasjonsemisjonen på inntil 61 millioner aksjer ble fulltegnet til kurs 2,50 kroner.Bruttoprovenyet blir dermed på 152,5 millioner kroner.Fearnley Securities og Swedbank First Securities var tilretteleggere.