«Få eller ingen» tør investere i vind i Norge

Et norsk-svensk kraftsamarbeid er for lengst på plass, og milliarder er brukt til å utrede vindsatsing i Norge. Men fortsatt kommer langt de fleste vindinvesteringene i Sverige.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Foto: NVE
Energi
– Vi har svidd av flere milliarder kroner på utredninger. Det er meningsløst hvis man ikke skal investere, sa direktør Per Sanderud i Norges vassdrags- og energiverk (NVE) på et pressemøte torsdag.– Faktum er at det blir tatt få eller ingen investeringsbeslutninger på vindsektoren i Norge, sa Senterpartiets Geir Pollestad i en diskusjon om vindkraft i Stortinget nylig.Søndag legger FNs klimapanel fram en rapport om hva som kan gjøres for å motvirke utslipp av klimagasser og global oppvarming. Vindkraft og annen fornybar energi anses som en viktig del av løsningen.