Den kinesiske solcelleprodusenten Trina Solar tar ned guidingen for første kvartal 2014.Ifølge en melding fra selskapet gjelder nedjusteringen levering av moduler fra 540-570 MW og 670-700 MW.Trina Solar opplyser videre at nedjusteringen kommer som følge av en midlertidig eksportreduksjon til EU, mens det ventes på en ny avtale om minstepriser for import.Etterspørselen ventes imidlertid å normalisere seg når en avtale er på plass, skriver selskapet.Høyere salgspriser har ifølge Trina ellers gitt høyere marginer, opp mot 18-20 prosent.Guidingen for 2014 som helhet blir dermed gjentatt for modullevering på 3,6 til 3,8 GW, og selskapet mener etterspørselen i markedet er trygg.