Samlet var det ved utgangen av 2013 i alt 25.535 ansatte i Statoil verden over. Tallene er hentet fra Statoils årsrapport, skriver Stavanger Aftenblad.Antallet fast ansatte økte med 37, til 23.413 ansatte verden over. I utlandet økte antallet fast ansatte med 47, slik at det reelt sett var en nedgang i antallet fast ansatte i Norge på ti stillinger.Informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk jr., sier at det ikke er noen motsetning mellom det å oppbemanne i noen deler av organisasjonen og nedbemanne i andre.– Det grunnleggende er at Statoil fortsatt skal vokse og utvikle seg. Vi fortsetter å holde investeringene på et rekordhøyt nivå. Samtidig må vi få mer ut av investeringene våre og spare kostnader. Derfor har vi innenfor noen områder sett behov for å nedskalere bemanningen slik vi har gjort i stab- og støttefunksjonene, sier Lindbæk.– Mens i andre deler av organisasjonen kan det være behov for vekst, for eksempel flere ingeniører. Derfor er det ikke en én til én sammenheng mellom oppbemanning og nedbemanning.Lindbæk opplyser at nedbemanningene i stab- og støttefunksjonene ennå ikke har nådd full effekt i organisasjonen. Full effekt vil ikke være synlig før i årsrapporten for 2014. Statoil skal spare over 30 milliarder kroner fram til 2016. Deretter skal de årlige utgiftene ned med 8 milliarder. (©NTB)