Statoil har påtruffet både gass og oljeformasjoner hvor foreløpige beregninger av samlet størrelse på funnene er på mellom 3 og 12 millioner Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter. Det kommer frem etter at selskapet har avsluttet boring av to undersøkelsesbrønner, 34/10-54 S og 34/10-54 A, om lag 6 kilometer nord for Valemonfeltet nord i Nordsjøen, melder Oljedirektoratet fredag. Førstnevnte brønn har påtruffet en 74 meter brutto gasskolonne i midtre jura, 45 meter oljekolonne i midtre og nedre Nessformasjonen og 7 meter med sandsteiner av god reservoarkvalitet i midtre jura. Sistnevnte brønn har påtruffet om lag 100 meter brutto gasskolonne i sand av uspesifisert jura alder og i Brentgruppen, og 38 meter gasskolonne og 77 meter kolonne i ulike formasjoner i nedre jura. Det ble ikke påtruffet petroleum/vann-kontakter i brønnene.