Statoil virker å lene seg mot en FPSO-løsning for utviklingen på Johan Castberg-feltet i Barentshavet.Det skriver Upstream fredag, ifølge TDN Finans. Upstream viser til uttalelser fra Statoil-direktor for feltutvikling i Nord-Norge, Erik Strand Tellefsen, om at boring av fire av fem brønner ikke har ført til vesentlig økning av ressursanslaget fra anslaget på 400-600 millioner oljeekvivalenter.Statoil har tidligere vurdert både en skipsformet og en sylinderformet FPSO, samt en ren subsea-løsning for feltet.Løsningene er fortsatt på bordet i det pågående konseptvalget, men en beslutning ventes i juni, ifølge Upstream.