– Tiltakene er rettet mot hver av de store utslippssektorene: Petroleum, industri, transport, jordbruk og bygg, og de overoppfyller klimaforliket. Dette må skje nå, sier partiets nestleder Ola Elvestuen.Venstres forslag kutter de norske utslippene med 8,8 millioner tonn innen 2020.Elvestuen understreker at Norge har store naturgitte muligheter til å forbli en energinasjon også i en fornybar tidsalder.– Venstre ber derfor regjeringen få fortgang i arbeidet med den varslede energimeldingen. Det haster å få på plass et strategisk styringsverktøy, sier han.FNs klimapanel (IPCC) la søndag fram en fersk rapport om hva som kan gjøres for å redusere utslippene av klimagasser og dermed bremse den globale oppvarmingen. (©NTB)