Det viser en omfattende
av mulige CO2-lagre som Oljedirektoratet har gjennomført. De siste tre årene har direktoratet laget tre atlaser som viser hvor CO2 tilsvarende de samlede norske CO2-utslippene i 1.000 år kan lagres.– En forutsetning for at CO2-fangst og -lagring skal tas i bruk som klimatiltak, er at vi finner gode og trygge områder for lagring. Oljedirektoratet har gjennomført et banebrytende arbeid med sine lagringsatlaser, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) som tirsdag fikk overlevert en innbundet utgave av de tre CO2-atlasene som er de første i sitt slag i verden.Flere av reservoarene er allerede i bruk. Siden 1996 har 1 million tonn CO2 årlig blitt skilt ut fra gass på Sleipnerfeltet og lagret 8.000 meter under havoverflaten i Utsiraformasjonen.Mellom 100.000 og 200.000 tonn CO2 skal også hvert år framover reinjiseres i Ustiraformasjonen fra det nyåpnede Gudrun-feltet. Tilsvarende utskilling og reinjisering av 700.000 tonn CO2 skjer hvert år med gass fra Snøhvitfeltet.