– Det er veldig uklart hva forslagsstillerne mener er tidsplanen for kravet om kabelforbindelse mellom de ulike installasjonene på Utsira, uttaler Lien i en epost til NTB.Han ber han de seks opposisjonspartiene klargjøre hva de egentlig mener med avtalen som ble presentert i vandrehallen på Stortinget fredag.– I forslaget definerer de at det skal skje i «oppstartsfasen av Johan Sverdrup», men hva menes med «oppstartsfasen»? Dersom dette betyr fase én av Sverdrup-utbyggingen, innebærer det høy risiko for at prosjektet blir utsatt. Dersom det betyr at det kan gjøres i fase 2 av prosjektet, så innebærer det liten risiko for utsettelse, sier Lien.Opposisjonen har bedt statsråden selv klargjøre tidsplanen i konsesjonsvilkårene til Statoil og partnerne og komme til Stortinget med dette.– I så fall er det enklere å bli enige om en god prosess for hele Utsira-utbyggingen. Men nå må forslagsstillerne klargjøre hva de egentlig mener, sier Lien, som anklager Arbeiderpartiet og KrF for å ha sprikende oppfatninger når det gjelder fortolkningen av avtalen.– Dette spriket kan bety forskjellen på utsettelse eller ikke. For regjeringen er det viktig at vi ikke får en utsettelse av det største industriprosjektet i Norge på flere tiår. En utsettelse vil sette tusenvis av norske arbeidsplasser i fare.Fra Statoil får NTB vite at selskapet ennå ikke er beredt til å si noe om konsekvensene ved avtalen som stortingsflertallet har inngått. (©NTB)