Norwegian Energy Company (Noreco) melder at boring av avgrensningsbrønn 7120/1-4S i PL492 i Barentshavet har startet. Hovedmålet er å avgrense det permiske karbonatreservoaret i Gohta funnet, skriver de i en børsmelding. Brønnen bores med riggen Island Innovator.Noreco har en eierandel på 20 prosent, Det Norske har en eierandel på 40 prosent, mens Lundin er operatør og har eierandel i resterende 40 prosent.