Trenden fra 2012 og 2013 med gradvis mer stabil utvikling i oljeprisen fortsatte i 1. kvartal 2014. Mens Brent Blend gjennom 4. kvartal 2013 ble handlet innenfor et prisintervall på 9,2 dollar/fatet, var det tilsvarende prisintervallet i 1. kvartal 2014 nede i 5,4 dollar/fatet.Det skriver SSB i en oppdatering om de internasjonale markedsforholdene tirsdag. Brent Blend ble handlet innenfor intervallet mellom 105,8 og 111,2 dollar /fatet gjennom 1. kvartal 2014. Den gjennomsnittlige prisen på Nordsjøoljen Brent Blend var i 1. kvartal 2014 på 107,9 dollar/fat, en nedgang på 1,5 dollar fra 4. kvartal 2013.