Det Norske estimerer brutto påviste og sannsynlige reserver (P50) for Ivar Aasen-utbyggingen (inkludert Hanz) på omlag 210 millioner fat oljeekvivalenter, en økning på omlag 35 prosent sammenlignet med P50 reserver ved årsslutt 2013, skriver selskapet i en børsmelding.Netto til Det Norske utgjør dette omtrent 74 millioner fat oljeekvivalenter.«Reserveøkningen er et resultat av inkludering av volumer i PL457 og PL338, samt positive resultater fra 16/1-16-brønnen in PL457 og havbunnsseismikk prosessert i forbindelse med en oppdatert dreneringsstrategi oversendt til Olje- og Energidepartementet i dag.» skrives det i meldingen.Det Norske informerer samtidig at de har signert en unitiseringsavtale for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen med lisenshaverne i PL001B, PL242, PL457 og PL338. Her vil selskapet få en eierandel på 34,7862 prosent i Ivar Aasen-feltet. «Den oppdaterte dreneringsstrategien har ikke identifisert behov for ytterligere brønner for å utvikle reservene i Ivar Aasen.» skrives det videre.Se hele meldingen.