Den irakiske høyesteretten i Bagdad har avvist et krav fra Iraks oljeminister om en stans av De regionale kurdiske myndighetene i Nord-Irak (KRG) sin oljeeksport, opplyser KRG i en melding fredag, ifølge TDN Finans. Retten fant at kravet om eksportstans ikke hadde rettslige grunnlag.Det er verdt å merke seg at ministerens påstander var basert på hans egen tolkning av grunnloven om at olje og gass-spørsmål faller under de føderale myndighetenes domene, skriver KRG, som viser til at olje og gass-spørsmål ikke ligger under dagens grunnlov.