Fred. Olsen Energy har inngått en ny 6-års låneavtale på opp til 2.000 millioner dollar, skriver selskapet i en børsmelding.Lånet vil bli brukt til å tilbakebtale eksisterende banklån, fullfinansiere de nybyggede Bollsta Dolphin og til generelle selskapsformål.Bankfasiliteten er tilbudt av en gruppe internasjonale banker og GIEK.