I største hemmelighet har Misen Energy, et lite selskapet notert på First North i Stockholm, skaffet seg kontrollen over en stor del av Ukrainas gigantiske forekomster av olje og gass i 20 år fremover, skriver
onsdag.Ifølge den svenske avisen kan eiendelene være verdt så mye som 218 milliarder dollar. Til sammenligning var gigantavtalen mellom Russland og Kina verdsatt til 400 milliarder dollar.Milliardavtalen - som ble inngått 25. februar 2011 mellom den ukrainske staten og det svenske selskapet - har tross den store størrelsen foregått ubemerket.Samtidig som at kontrakten er hemmelighetsstemplet frem til 2036 kom det først en kortfattet pressemelding ett år etter kontraktsinngåelsen - 7. februar 2012Her skrev det statlige, ukrainske selskapet Ukrgasvydobuvannya at Misen Energy skal bistå de med å modernisere naturgassproduksjonen og investere penger.- Samarbeidet handler i første omgang om å få investorer og moderne teknikk, skrev Ukrgasvydobuvannya.Avtalen vil gi Misen en 50,1 prosents eierandel av 110 naturgasskilder og 26 felt i Ukrania.Ifølge Expressen gikk blant annet to anonyme selskaper, etablert i et skatteparadis, inn med 1 milliard svenske kroner for å etablere Misen Energy.Deretter ble et datterselskap i Ukraina, som tidligere hadde statlig kontrakt, Karpatygaz, kjøpt opp.Ifølge administrerende direktør i Misen Energy, Göran Wolff, utgjør avtalen en vinn-vinn situasjon, hvor den ukrainske staten får mulighet til å modernisere sin naturgassindustri og bli selvforsørgende.- Uten å gå inn i noen funderinger over rettferdighet så er det vel så at konstruksjonen av JA (samarbeidsavtalen mellom Misen og den ukrainske staten, jour. anm.) ble etablert for å kunne tiltrekke seg utenlandsk kapital til den ukrainske gassindustrien som etter Sovjettiden var veldig fallende, sier Wolff til Expressen, og fortsetter:- Utenlandske investorer skulle neppe ønske å investere i et land hvor man ikke kan få betalt for produksjon til markedspriser.Ifølge Wulff strever den ukrainske regjeringen etter, ved hjelp av disse utenlandske investeringene, å bli selvforsørgende hva gjelder naturgass innen 2030.Ifølge selskapets leder er det utfordrende å kartlegge nøyaktig hvor store forekomster de får eierskap over.- Hvor som finnes vet jeg ikke, jeg er ikke noen geolog. Det kan komme teknisk utvikling som gjør at vi kan få opp mer, men vi har kommunisert det vi i dag forventer å kunne ta opp, og det er rundt 17 milliarder kubikkmeter, sier han til Expressen.Til tross for at interne dokumenter viser at kontrakten kan være verdt et mangetall milliarder, ønsker ikke Wolff å kommentere dette offentlig.- Vi forsøker å rapportere fakta og avstår derfor fra å rapportere beregninger av prosjektets verdi. Verdien påvirkes av så mange forskjellige parametre, som fremtidige gasspriser, utvinningstakt, diskonteringsrente, politisk utvikling og så videre at vi overlater til andre å gjør sine egne beregninger og risikovurderinger, sier han.På spørsmål om hemmelighetsnivået i avtalen, mener den administrerende direktøren at selskapet har vært tilstrekkelig transparente.Han mener selskapet har offentliggjort den informasjonen de kunne frigjøre om avtalens verdi og de milliardverdiene de kontrollerer, blant annet ved at de informerte om en CPR-rapport (Competent Persons Report), med informasjon over gassreservene som Misen har tilgang til.- Vi har kommunisert via pressemelding og på vår hjemmeside de nye funnene som har kommet frem i CPR-rapporten så jeg synes vi har vært åpne med denne informasjonen, sier han. Misen Energy eies av 79,04 prosent av tre kypriotiske selskaper, mens fire svenske selskaper kommer på de neste plassene på som imidlertid ikke er oppdatert siden 31. desember 2012. er nordmannen Tore I. Sandvold, som har over 30 års erfaring fra oljesektoren. Han har også lang fartstid i det norske olje- og energidepartementet og er nå styremedlem i verdens største oljeserviceselskap, Schlumberger i Houston.