Det norske oljeselskap har i en fortrinnsemisjon som utløp 29. juli har opplevd en overtegning med omtrent 43 prosent, melder selskapet i en børsmelding onsdag.Mens selskapet tilbudte omtrent 61,9 millioner aksjer i emisjonen, mottok de tegninger for omtrent 88,6 millioner aksjer.Endelig tildeling av de nye aksjene vil bli vedtatt av styret i selskapet senere i dag i henhold til tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 9. juli 2014.Betalingsfristen for de nye aksjene er 4. august 2014.