Seadrill har mottatt tilbud fra 17 banker om en 5-årig kredittfasilitet på 1,35 milliarder dollar med 10 års avdragsprofil.Det går frem av en børsmelding torsdag.Fasiliteten skal refinansiere kredittfasilitetene på de tre ultradypvannsriggene West Pegasus, West Orion og West Gemini.Transaksjonen ble opprinnelig lansert som en kredittfasilitet på 900 millioner dollar for to rigger, men på grunnlag av sterk interesse fra bankene ble den oppjustert til 1,35 milliarder dollar ved å inkludere enda en rigg.Det nye lånet prises med en margin på Libor pluss 2 prosent.Lånet var betydelig overtegnet, noe som ifølge meldingen demonstrerer Seadrills kredittstyrke i bankmarkedet.Refinansieringen gir Seadrill 350 millioner dollar i økte kontanter.Seadrill viser styrke også i tidlig handel på en fallende Oslo Børs torsdag, og er omtrent uendret.