AF Gruppen skal fjerne plattform i Nordsjøen

AF Gruppen blir med å fjerning av plattform i Nordsjøen.

Konsernsjef i AF Gruppen, Pål Egil Rønn. Foto: AF Gruppen
Energi

AF Gruppens (AFG) heleide datterselskap, AF Decom Offshore U.K. Limited, har i et konsortium med Heerema Marine Contractors Nederland SE (Heerema-AF Konsortiet), inngått en intensjonsavtale med CNR,  Canadian Natural Resources International (U.K.)  Limited, for fjerningen av Murchison-plattformen i Nordsjøen. Murchison-feltet strekker seg over den britisk-norske midtlinjen, mens selve plattformen står på britisk kontinentalsokkel øst for Shetlandsøyene. Plattformen, som er en av de største stålunderstellsplattformene i Nordsjøen, har vært operativ fra 1980 og produksjonen opphørte i mars 2014.Intensjonsavtalen omfatter en større kontrakt for engineering, forberedende arbeider, fjerning og gjenvinning (EPRD) av begge dekkene og stålfundamentene, i alt en samlet vekt på mer enn 37.000 tonn, fremgår det av en børsmelding.Avtalen forutsetter igangsettelse av engineering-arbeidet umiddelbart etter kontraktsinngåelse, mens offshore-arbeidene vil starte tidlig i 2016. Fjernings- og demonteringsarbeidene vil pågå til 2020.