Anbefaler kjøp av fire aksjer og salg av fire

DNB Markets anbefaler kjøp av fire aksjer innen offshore-sektoren. Fire aksjer får salgsanbefalinger.

Subsea 7-skip
Energi

DNB Markets er ute med en fersk E&P Spending Report 2014. Det ventes at pengebruken blant oljeselskapene vil vise en flat utvikling 2014. Indikasjonene tyder på at heller ikke blir noe oppsving i 2015.Med fortsatt fokus på kapitaldisiplin blant oljeselskapene, og mangel på positiv kontantstrøm, tror megerhuset det kan bli flere utfordrende år innen offshore- og oljeservicesektoren.Blant de større aksjene er det bare Subsea 7 som får en kjøpsanbefaling. Mindre selskaper som Odfjell Drilling, Northern Offshore og Sevan Marine anbefales også.Resten får salgs- og hold-anbefalinger.Blant salgsanbefaingene finner vi Aker Solutions, Technip, TGS og Kvaerner.