Statistikk fra det amerikanske energidepartementet (DOE) offentliggjort onsdag viser at de amerikanske råoljelagrene falt 1,8 millioner fat til 365,6 millioner fat i uken frem til 1. august.Bensinlagrene falt 4,3 millioner fat til 213,8 millioner fat, mens destillatlagrene skrumpet inn med 1,8 millioner fat til 124,9 millioner fat.Råoljelagrene var ventet ned 1,5 millioner fat, mens bensin- og destillatlagrene var ventet hhv. uendret og opp 0,6 millioner fat.