Erik Henriksens investeringsselskap Sabaro Investments har i dag kjøpt 12.076.987 aksjer i Polarcus.Det går frem av en børsmelding.Posten tilsvarer rundt 2,38 prosent av aksjekapitalen og stemmerettene i selskapet.Etter dette eier Sabaro Investments 51.300.000 aksjer, tilsvarende rundt 10,11 prosent.