Erik Roland, som leder Nordeas gruppe for rente- og aksjerådgivning, misliker oljeservicesektoren. I Finansavisen tirsdag går han ut med salgsanbefalinger på både Fred. Olsen Energy og Seadrill.– Oljeselskapene er trolig fortsatt i startgropen med å legge om strategien til profitabilitetsmål snarere enn produksjonsmål, forklarer Roland.Rådgivningssjefen tviler særlig på om bunnen er nådd for seismikk- og riggaksjer.Roland gikk i begynnelsen av januar, ut med salgsanbefalinger på Fred. Olsen Energy og Frontline. I etterkant har disse aksjene falt henholdsvis 32,8 og 30,0 prosent.