Blir unionen til, vil det komme i konflikt med Norges tilnærming, mener EU-minister Vidar Helgesen (H).Konflikten med Russland og frykten for at landet kan skru av gasskranene som en motsanksjon, har satt tanken om en energiunion på dagordenen igjen, skriverTanken bak en energiunion, som har vært diskutert siden 2010, er at ingen land i Europa skal være avhengige av bare én leverandør. Men en slik felles europeisk politikk på energifeltet vil få konsekvenser for Norge, mener EU-minister Vidar Helgesen.Han er skeptisk til for mye politisk samarbeid på energifeltet.– Energiunionen kan få elementer som støter an mot vår mer kommersielle markedsbaserte tilnærming til energisikkerhetsspørsmål. Derfor er det viktig for oss å følge diskusjonen tett og bidra på en tidlig og tydelig måte i debatten med norske erfaringer og norske synspunkter, sier Helgesen til avisen.Russland har tidligere skrudd igjen kranene for gass til Europa, noe som førte til strømkrise i Øst-Europa og deler av Tyskland.