Opec kutter anslaget for verdens oljeetterspørsel i 2014 til 91,11 millioner pr dag, mot estimatet om en oljeetterspørsel på 91,13 millioner fat pr dag.Det fremgår av Opecs månedsrapport for august publisert fredag, sammenlignet med rapporten fra juli, ifølge TDN Finans.Estimatet for oljeetterspørselsveksten fra 2013 til 2014 endres fra 1,13 til 1,10 millioner fat pr dag.2014-estimatet for etterspørselen etter Opec-olje er nedjustert med 10.000 fat pr dag til 29,6 millioner fat pr dag, mens 2015-estimatet forblir uendret på 29,4 millioner fat pr dag.Vekstanslagene for den globale økonomien i 2014 og 2015 er ikke endret på henholdsvis 3,1 prosent og 3,4 prosent.Samtidig informerer Opec at den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for de tolv Opec-landene, inklusive Irak, var på 29,91 millioner fat pr dag i juli, som er opp 166.900 fat pr dag fra måneden før.