Petrobras på jumboplass i verden

Petrobras presenterte kvartalstall lørdag. Thomson Reuters konkluderer med at selskapet er verdens mest gjeldstyngede og minst profitable oljeprodusent blant de 15 største.

Petrobras.jpg
Energi

Det brasilianske statsoljeselskapet Petrobras fikk et resultat på 2 329 millioner dollar i andre kvartal 2014, melder TDN Finans. Tilsvarende periode i fjor ble resultatet  2 277 millioner. Kvartalets bruttoresultat var 8,5 milliarder dollar, mot 9,0 milliarder samme kvartal for ett år siden. Ifølge Thomson Reuters er dette nesten en tredjedel under snittet av estimater fra de 10 analytikerne analyseselskapet har hentet inn prognoser fra. Sammenlignet med første kvartal i år falt inntjeningen med 8 prosent. Dyre subsidierDet skuffende resultatet skyldes ifølge Thomson Reuters at Petrobras har et investeringsprogram på 221 milliarder dollar over en femårsperiode for å utvikle nye olje- og gassfelt. I selskapssammenheng er dette en av verdens største investeringssatsninger. Samtidig har brasilianske myndigheter redusert midlene selskapet har til rådighet for å gjennomføre investeringsplanen gjennom å kreve at Petrobras er med å subsidiere bensin- og dieselprisene i landet. Petrobras sine raffinerier har ikke klart å holde tritt med den nasjonale etterspørselen,  og selskapet har måttet importere raffinerte produkter for å dekke etterspørselen. Eskalerende importkostnader har ført til tap for denne forretningsenheten, ettersom nasjonale priser ikke har holdt følge med prisene på importerte produkter. Nettoimport av olje steg til 633 000 fat per dag, og ligger dermed 81 prosent over nivået for ett år siden. Produksjonen for andre kvartal var 2,6 millioner fat oljeekvivalenter per dag, og dermed uendret fra året før. Forsinket utbyggingSamtidig er utbyggingen av flere offshoreprosjekter betydelig forsinket. Data sammenstilt av Thomsom Reuters konkluederer med at forsinkelsene sammen med prissubsidieringen har ført til at Petrobras er den mest gjeldstyngede og minst profitable oljeprodusenten blant verdens 15 største oljeselskaper.