Så mye økte den norske oljeproduksjonen i juli

Den gjennomsnittlige væskeproduksjonen på norsk sokkel steg med om lag 8 prosent fra juni til juli.

Foto: Finansavisen
Energi

Foreløpige produksjonstall i juli 2014 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.935.000 fat olje, NGL og kondensat, opplyser Oljedirektoratet.Oppgangen er på 153.000 fat per dag sammenlignet med juni i år.Gjennomsnittlig produksjon per dag i juli i år var rundt 1.524.000 fat olje, rundt 330.000 fat naturgass og rundt 82.000 fat kondensat.Feltene Draugen, Skuld og Valhall hadde redusert produksjon i juli på grunn av tekniske problemer.Så langt i år er oljeproduksjonen cirka 1 prosent over Oljedirektoratet sin prognose.Det meste som noensinne er blitt produsert på norsk sokkel i løpet av en måned var i juli 2000. Da ble det i snitt produsert 3,3 millioner fat olje hver dag.