Seadrill Limited har i samarbeid med Field Offshore Design Engineering Nigeria Limited sikret seg en kontrakt med Esso Exploration and Production Nigeria Limited for boreskipet West Saturn, som er under bygging i Sør-Korea.Skipet skal brukes på ERHA North Phase 2-prosjektet i Nigeria.Kontrakten går over en fast periode på to år, pluss en ettårig opsjon. Totalt kan kontrakten gi de to selskapene inntekter på rundt 497 millioner dollar inkludert mobilisering.  Det tilsvarer 3,1 milliarder kroner.Boreskipet skal leveres i september 2014.