Venter lavere behov for olje

- Jeg er svært overrasket, uttaler oljeanalytiker.

Foto: Øystein Schmidt
Energi

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, nedjusterer anslaget for det globale oljeforbruket i 2014 med 60.000 fat dagen til 91,56 millioner fat pr dag, skriver TDN Finans.Samtidig blie anslaget for 2015 nedjustert med 120.000 fat pr dag til 92,98 millioner fat pr dag.– Jeg er særlig overrasket over USA og den svakere veksten i etterspørselen etter drivstoff. USA har en god økonomisk vekst nå, og ifjor høst og starten på året så en god vekst i etterspørselen etter olje i USA. På lengre sikt venter vi fallende trend i USA, men vi hadde ventet en høyere vekst nå i høysesongen, sier oljeanalytiker Thina M. Saltvedt i Nordea til DN.Og oljeanalytikeren tror svikten i etterspørselsveksten kan være varig.– Det kan godt være. Vi ser at antall mil som er kjørt, er blitt mindre. Dette er kanskje en trend som ble kickstartet av finanskrisen – at man kjører mindre bil rett og slett, sier hun videre.Ventere lavere oljeprisEIA nedjusterte samtidig sitt Brent-oljeprisestimat for 2014 med 1,44 dollar til 108,11 dollar pr fat, og oppjusterer prisestimatet for 2015 med 0,08 dollar til 105,00 dollar pr fat.Videre skriver EIA at oljeproduksjonen i USA fortsatt ventes å ligge på 9,28 millioner fat pr dag i 2015.