Mener tiden for superprofitt er over

- Skiferolje danner taket på oljeprisen, mens Saudi-Arabia fremdeles utgjør gulvet, sier oljekonsulent Jarand Rystad

Energi

Oljekonsulent Jarand Rystad i Rystad Energy mener ifølge DN at oljeselskapene kan se langt etter superprofitten de pleide å dra inn. – Oljebransjen har gått et steg i retning av å bli en vanlig råvareindustri. Før har oljeprisen vært en politisk styrt pris som har gitt veldig gode marginer for oljeselskapene og høye skatteinntekter for oljestatene, sier Rystad.Nå er det heller grensekostnaden i den globale oljeproduksjonen, hvor mye det koster å frembringe de dyreste fatene, som i samspill med etterspørselen bestemmer oljeprisen.- Skiferolje danner taket på oljeprisen, mens Saudi-Arabia fremdeles utgjør gulvet, sier Rystad.