Noreco-produksjonen stupte

Nedstengningen på Huntington-feltet sendte Noreco-produksjonen til bunns i august.

noreco.sjef
Energi

Norwegian Energy Company (Noreco) produserte i gjennomsnitt 2.775 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i august 2014. Netto realisert pris i august var 92,7 dollar per fat oe (99,3 dollar per fat råolje) justert for lagerendringer, NGL- og gasspriser.Produksjon per felt i august 2014 (juli 2014 i parentes):Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oe per dag.

  • Huntington - 451 (4.180)Huntington - 451 (4.180)
  • Cecilie - 34 (144)Cecilie - 34 (144)
  • Nini - 1.516 (2.075)Nini - 1.516 (2.075)
  • Oselvar - 560 (581)Oselvar - 560 (581)
  • Lulita - 214 (0)Lulita - 214 (0)
  • Enoch - 0 (0)Enoch - 0 (0)
Totalt 2.775 (6.979)Huntington-feltet var stengt fra 31. juli til 26. august på grunn av planlagte vedlikeholds-arbeider på gasstransportsystemet CATS og om bord på produksjonsplattformen Voyageur Spirit. I det ordinær produksjon skulle gjenopptas, oppstod det tekniske problemer med en lavtrykks gasskompressor om bord og produksjonen måtte begrenses til 10-15.000 fat oe per dag (100 prosent basis).Ifølge de seneste opplysningene fra operatøren, vil det være nødvendig å skifte ut utstyr om bord på plattformen for at det igjen skal være mulig å oppnå maks produksjon. Det vil i den forbindelse være nødvendig å stenge produksjonen helt i minimum sju dager, opplyser selskapet. Noreco har til hensikt å gi markedet oppdatert informasjon så snart Huntington er tilbake i produksjon eller senest 16. september.

Nyheter
Børs