Selger Awilco-aksjer for store beløp

Storaksjonærer selger Awilco-aksjer for nesten en kvart milliard.

Jon Skule Storheill. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.
Energi

A. Wilhelmsen Group har kvittet seg med 1.634.162 akjser i Awilco Drilling til kurs 120 kroner. Salget innbrakte dermed 196,1 millioner kroner.Konsernsjef Sigurd E. Thorvildsen i A. Wilhelmsen Group sitter i Awilco Drilling-styret.Ny beholdning er 12.998.938 aksjer, noe som tilsvarer 43,8 prosent av aksjene i selskapet.I en separat melding opplyses det at QVT Financial har solgt 365.838 aksjer i Awilco Drilling til kurs 120 kroner. Aksjene ble solgt for 43,9 millioner kroner. Ny eierandel er  9,7 prosent av aksjene.