Spår svakt fall i oljeprisen de neste to årene

Thina M. Saltvedt i Nordea Markets tror på svakt fall i oljeprisen de to neste årene, men høyere i snitt enn nå.

Thina M. Saltvedt - Foto: Finansavisen
Energi

Onsdag formiddag ligger oljeprisen på 100,76 dollar, etter å ha svinget ned mot 100 dollar blank det siste døgnet. I midten av juni var den oppe i 115 dollar.Oljeanalytiker Thina M. Saltvedt i Nordea Markets lå inne med et snitt for 3. kvartal på 107 dollar, fremgår det av rapporten Økonomisk Oversikt September 2014. For hele 2014 er hennes estimat for Brent-oljen på 108 dollar, men for de neste to årene venter hun enda litt lavere oljepris.For 2015 og 2016 tilsier hennes anslag nå at oljeprisen i snitt neste år vil være 106 dollar og at den vil falle videre til 105 dollar i snitt i 2016.Med Nordea Markets anslag for dollarkursen, som tilsier en gradvis økning fra dagens 6,19 kroner til 6,56 kroner ved utgangen av 2016, kan det tilsvare en pris pr. fat på rundt 660 kroner i 2015 og rundt 670 kroner i 2016.For inneværende år har regjeringen i sitt budsjett regnet med en oljepris på 650 kroner.