Statoil i gang på Fram H-Nord og Svalin C

«Fast track»-feltene Fram H-Nord og Svalin C i Nordsjøen er nå satt i produksjon, opplyser Statoil.

Publisert 10. sep. 2014 kl. 09.10
Oppdatert 10. sep. 2014 klokken 09.13
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 226 ord
Statoils hurtigutbyggingsprosjekter øker selskapets og partnernes olje- og gassproduksjon gjennom kombinasjonen standardiserte undervanns utbyggingsløsninger og utnyttelse av infrastruktur  på en måte som bidrar til å forlenge levetiden på eksisterende felt.Produksjonsoppstarten av Fram H-Nord og Svalin C markerer henholdsvis det åttende og niende i rekken av Statoils hurtigutbyggingsprosjekter. – Sammen med partnere, myndigheter og leverandører har vi klart å utvikle standardiserte tekniske løsninger og måter å samhandle på som gir økt produksjon fra norsk sokkel. Vi har oppnådd mye med tanke på kostnader, utbyggingstid og HMS, sier Statoils direktør for feltutbygging på norsk sokkel, Ivar Aasheim, i en melding.– Dette er gode erfaringer vi tar med oss videre i Statoils innsats for å øke konkurransekraften og en langsiktig bærekraftig utvikling av industrien. Fram H-Nord og Svalin C representerer på en god måte det vi ønsker å få til gjennom hurtigutbyggingskonseptet, sier han.Fram H-Nord ligger i Troll-området, mens Svalin C ligger i Grane-området. Foreløpige beregninger viser at Fram H-Nord inneholder omlag 10 millioner fat oljeekvivalenter utvinnbare reserver, mens tilsvarende for Svalin C er i overkant av 30 millioner fat oljeekvivalenter.– Fram H-Nord og Svalin C bidrar med ny og viktig produksjon for Statoil og partnerne på norsk sokkel. I tillegg gir disse prosjektene oss ytterligere muligheter til å utvikle gode løsninger for olje- og gassproduksjonen fra områdene de ligger i, sier Statoils områdedirektør for Drift Vest, Kjetil Hove.