Statoil kjøper lisenser utenfor Colombia

Statoil får en sterk posisjon i dypvannsområdene utenfor Colombia.

Helge Lund. Foto: Øyvind Hagen/Statoil ASA.
Energi

Statoil har undertegnet avtaler med Repsol om kjøp av en andel på 10 prosent i Tayrona-lisensen og en andel på 20 prosent i Guajira Offshore 1-lisensen.– Den nylige tildelingen av en andel i COL4-lisensen, samt kjøpsavtalene med Repsol, gir Statoil en sterk posisjon i dypvannsområdene utenfor Colombia. Vi får tilgang til et nytt og praktisk talt uutforsket område gjennom tidlig tilgang i stor skala, i tråd med Statoils letestrategi, sier Nick Maden, direktør for Statoils letevirksomhet på den vestlige halvkule, i en melding.Petrobras er operatør for Tayrona-lisensen (40 prosent), som omfatter den pågående letebrønnen Orca-1.Repsol beholder en andel på 20 prosent av lisensen etter salget av 10 prosent til Statoil. Ecopetrol eier den resterende andelen på 30 prosent. Lisensen dekker et område på 16.500 kvadratkilometer, på 50 til 1.500 meters vanndyp.Repsol er operatør for lisensen Guajira Offshore 1 (GUA OFF-1) og beholder en andel på 30 prosent etter salget av 20 prosent til Statoil.Ecopetrol eier den resterende andelen på 50 prosent. Lisensen dekker et område på 12.200 kvadratkilometer, på 1.500 til 3.500 meters vanndyp.