Fredriksens Hemen Holding på ferde i DESSC

John Fredriksens Hemen Holding inngår ny TRS-avtale på aksjer i Deep Sea Supply.

Energi

John Fredriksens Hemen Holding har inngått en ny TRS-avtale til kurs 8,2732 i Deep Sea Supply med en eksponering på 2,44 millioner aksjer, som løper ut den 10. desember 2014.Hemen Holding har 91.543.853 aksjer i DESSC tilsvarende en eierandel på 35,1 prosent.I tillegg har Hemen Holding TRS-avtaler med en underliggende eksponering på 17,1 millioner aksjer.

Nyheter
Børs