Polarcus har hentet penger

Polarcus Limited har gjennomført rettet emisjon.

Foto: Polarcus
Energi

Styret i Polarcus Limited foreslo etter børsslutt mandag en rettet emisjon på rundt 35 millioner dollar, noe som tilsvarer 227 millioner kroner.Nå er emisjonen gjennomført til kurs 1,40 kroner.162.592.500 nye aksjer utstedes.Emisjonen var rettet mot profesjonelle norske og internasjonale investorer.ABG Sundal Collier Norge ASA var tilrettelegger.Pengene fra emisjonen vil gå til å styrke selskapets finansielle posisjon.Minimum tegningsbeløp var satt til 100.000 euro.