Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 169, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 25/8-18 S.Funnet 25/8-4 ble påvist i 1992 av Norsk Hydro Produksjon AS. Reservoaret er i Heimdalformasjonen av paleocen alder, opplyser Oljedirektoratet i en melding.Funnet er om lag åtte kilometer nordøst for Granefeltet i midtre del av Nordsjøen, og størrelsen ble opprinnelig beregnet til om lag en million standard kubikkmeter (Sm) utvinnbar olje. Avgrensningsbrønn 25/8-18 S er boret 0,9 kilometer sørøst for funnbrønnen 25/8-4 og om lag 180 kilometer vest av Stavanger.25/8-18 S påtraff en oljekolonne på om lag 25 meter i Heimdalformasjonen med svært gode reservoaregenskaper. Heimdalformasjonen er i alt 55 meter tykk. I tillegg ble det påtruffet gass i en tynn sandstein i Balderformasjonen. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er nå på mellom 5 og 12 millioner Sm utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere ulike utbyggingsalternativer sammen med andre funn i området.