DOF har blitt tildelt fem nye kontrakter som følger:
  • En tre-års fast kontrakt pluss inntil to års opsjoner med Total UK for Skandi Barra. Kontrakten har oppstart i februar 2015, som er direkte kontinuasjon med dagens kontrakt.En tre-års fast kontrakt pluss inntil to års opsjoner med Total UK for Skandi Barra. Kontrakten har oppstart i februar 2015, som er direkte kontinuasjon med dagens kontrakt.
  • En tre-års fast kontrakt pluss inntil to års opsjoner med Total UK for Skandi Buchan. Kontrakten har oppstart i september 2015, som er direkte kontinuasjon med dagens kontrakt.En tre-års fast kontrakt pluss inntil to års opsjoner med Total UK for Skandi Buchan. Kontrakten har oppstart i september 2015, som er direkte kontinuasjon med dagens kontrakt.
  • En ett-års fast kontrakt med Chevron North Sea Limited, på vegne av TEAM Marine, for Skandi Sotra. Kontrakten inkluderer fire ganger seks måneders opsjoner og vil ha oppstart i desember 2014. Team Marine er en marine logistikk puljeordning for Chevron North Sea Limited, Conocophillips UK Limited, Dana Petroleum (E&P) Limited and Hess Limited.En ett-års fast kontrakt med Chevron North Sea Limited, på vegne av TEAM Marine, for Skandi Sotra. Kontrakten inkluderer fire ganger seks måneders opsjoner og vil ha oppstart i desember 2014. Team Marine er en marine logistikk puljeordning for Chevron North Sea Limited, Conocophillips UK Limited, Dana Petroleum (E&P) Limited and Hess Limited.
  • En 10 måneders fast kontrakt pluss inntil ni måneders opsjoner med CNR International (UK) Limited for Skandi Marstein. Kontrakten har oppstart i desember 2014, som er direkte kontinuasjon med dagens kontrakt.En 10 måneders fast kontrakt pluss inntil ni måneders opsjoner med CNR International (UK) Limited for Skandi Marstein. Kontrakten har oppstart i desember 2014, som er direkte kontinuasjon med dagens kontrakt.
  • En fast kontrakt til august 2016 pluss ett år opsjon med BP Egypt for Skandi Texel. Kontrakten har oppstart i desember 2014.En fast kontrakt til august 2016 pluss ett år opsjon med BP Egypt for Skandi Texel. Kontrakten har oppstart i desember 2014.