En avtale som tillater Iran å fortsette å eksportere olje, som ble innført i november i fjor, blir ifølge The Wall Street Journal videreført så lenge de forlengede forhandlingene om landets atomprogram pågår, skriver TDN Finans.Iran får ifølge avtalen fra november eksportere inntil én million fat pr dag, ifølge Bloomberg News.Forhandlere fra USA og andre verdensmakter på den ene siden, og Iran på den andre siden, mislyktes mandag for andre gang i år i å komme til enighet innen en tidsfrist. I stedet ble det ifølge nyhetsbyrået avtalt at en endelig avtale skal inngås innen utgangen av juni 2015.Partene er enige om å videreføre fjorårets midlertidige avtale, som begrenser noe av Irans kjernefysiske aktivitet i bytte mot lettelser i Vestens økonomiske sanksjoner, skriver TDN Finans.