Seadrillls utbyttestopp kan få selskapets aksjonærbase til å endre seg.Ifølge TDN Finans var konsensusestimatet for utbytte på 0,83 dollar pr aksje for tredje kvartal og på 2,51 dollar pr aksje til neste år.I tillegg til stopp i utbytteutbetalingene, varsler Seadrill om mulig aksjetilbakekjøp på inntil 10 prosent av utestående aksjer.Pareto Securities mener det kraftige kursfallet i Seadrill etter dagens kvartalsrapport representerer en kjøpsmulighet.Handelsbanken mener utsiktene i det korte bildet innen ultradypvannssegmentet har forverret seg. Meglerhuset hadde ventet at Seadrill ville redusere utbyttet, men ble overrasket av at det suspenderes helt og mener en negativ reaksjon i markedet er berettiget.Seadrill-aksjen er ned 12 prosent til 125 kroner.