OPECs møte torsdag ble fulgt med argusøyne verden over. Det var på forhånd ikke ventet store grep fra oljekartellet for å kutte i produksjonen og slik tvinge prisene opp.Spørsmålet er hvordan oljeprisen vil utvikle seg neste år og etter det. Analytikere ser verken for seg kraftig økt etterspørsel etter olje globalt eller kraftig kutt i produksjonen fra OPEC eller andre oljeproduserende land.Dermed er det store spenningsmomentet hvordan produksjonen av olje og såkalt skiferolje i USA utvikler seg.– Mange har ventet på at den fallende oljeprisen skal begynne å ramme produksjonsveksten i USA, men foreløpig er det ingen tegn til at vi får nedgang i produksjonen, sier Kjus i DNB til NTB. (©NTB)