IEA ser tresifret oljepris først etter 2020

Sjefanalytiker i Det internasjonale energibyrået (IEA) tror det blir en stund til ser oljepriser over 100 dollar igjen.

Energi

-Dersom produksjonen av lett, tett olje i USA kan tilpasse seg raskt, slik vi antar, kan dette danne et prisgulv på nedsiden. Når prisene henter seg inn vil produksjonen i USA også kunne svare raskt og derfor sette et tak for prisene, sier Sjefanalytiker for olje, industri og markeder Antoine Halff i IEA til TDN Finans.Han tror dette kan snevre inn prisbåndet i markedet, og holde prisene lave på mellomlang sikt, og mener dette vil legge press på konvensjonell olje frem til 2020.-Store svingninger, slik vi har sett tidligere når prisen har kollapset, tror jeg ikke vi vil se fremover. Alt annet like vil vi få et smalere prisbånd, sier han til TDN Finans.

Nyheter
Børs