Hamstrer Dolphin-aksjer

Fond kjøper flere millioner Dolphin-aksjer.

Energi

Verdipapirfond forvaltet av Nordea Funds Ltd. har den 15. mai 2015 kjøpt 4.636.120 aksjer i Dolphin Group AS. Etter dette eier fond forvaltet av Nordea Funds Ltd. 21.144.280 aksjer,  tilsvarende 5,09 prosent av aksjene i selskapet. Beholdning av stemme-rettigheter er 5,07 prosent av aksjene i selskapet.

Nyheter
Børs