Innsider kvitter seg med aksjer i SD Standard Drilling

Innsider i S.D. Standard Drilling selger aksjer i selskapet.

Energi

Styremedlem Gunnar Hvammen har gjennom sitt Solan Capital AS og Thabo Energy AS solgt henholdsvis 2.680.006 og 4.745.000 aksjer i S.D. Standard Drilling, opplyses det i en melding.Alle aksjene ble solgt til en kurs på 1,35 kroner per aksje.Etter transaksjonen eier Hvammen ingen flere Standard Drilling-aksjer.

Nyheter
Børs