I løpet av det siste året har oljeserviceindeksen på Oslo Børs stupt 43 prosent. Men bunnen er ikke nådd ennå for olje- og oljeserviceselskapene, mener forvalter Aasulv Tveitereid i Stenshagen Invest, skriver DN.– Vi er ikke i nærheten av bunnen. Jeg ser ikke lys i det hele tatt i enden av tunnelen. Jeg tror det kommer til å bli mange tøffe år fremover og at vi aldri kommer tilbake til de aktivitetsnivåene vi så i Norge i 2013 og 2014. Det er andre steder i verden det er lettere og mer lønnsomt å ta opp olje. Da blir ikke vår region så konkurransedyktig, sier Tveitereid.– En god del svartmaling er priset inn, men gitt at denne krisen kommer til å vare i mange år, har vi så langt dessverre kun sett toppen av isfjellet. Vi har ikke sett hvor ille det blir, og få i Norge har skjønt hvor ille det kommer til å bli, sier Tveitereid, som har en fortid som oljeserviceanalytiker.